Piątek 10 grudniu 2021r godz. 18 do 20.30

Warsztaty dla początkujących z Sylwią Hefczyńską – Lewandowską

K o n t r a s t y.

P r z e p ł y w.

C i e l e s n o ś ć .

R u c h.

Podczas warsztatów wykorzystamy elementy tańca współczesnego do pracy z energią ciała, grawitacją i oddechem.

Rozbudzimy zmysłowe postrzegania i odbierania świata.

Sięgniemy do nieuświadomionego potencjału wyrażania się

poprzez emanację energii w swobodnym ruchu.

Cena: PLN 80,- / za osobą