18. do 22. lipiec:  Berlin workshop with Norio Furuichi Sensei 8th Dan Kyoshi – IAIDO

samurai, IAIDO Tarnowskie Gory, Kendo, Dojo, martial arts, sztuka walki Poland, Polska,Norio Furuichi Sensei, dla kobietsamurai, IAIDO Tarnowskie Gory, Kendo, Dojo, martial arts, sztuka walki Poland, Polska,Norio Furuichi Sensei, dla kobiet